คณะจิตวิทยา


ผศ. ดร.อัชฌา ชื่นบุญ ( Athcha Chuenboon )
athcha@slc.ac.th

ผลงานมากกว่า 5 ปีย้อนหลัง


ชื่อบทความ
ประเภท
ปีที่ตีพิมพ์

ชื่อโครงการวิจัย
วันที่อนุมัติ

01 เม.ย. 2553
14 ปี 2 เดือน 19 วัน