สำนักวิชาการและบัณฑิตศึกษา


อาจารย์ วฤณดา (เซอร์ชานแนต) กาญจนทรางกูร ( Wareunada (Sr.Jeannette) Ganjanatarangkoon )
jeannette@slc.ac.th