คณะกายภาพบำบัด


ดร.ระพีพรรณ เทือกทักษ์ ( Rapeepun Thungtak )
rapeepun@slc.ac.th