คณะพยาบาลศาสตร์


อาจารย์ พิกุล เขื่อนคำ ( Phikul Khueankham )
phikul@slc.ac.th