คณะจิตวิทยา


ดร.ภัทรกร มุขศรีนาค ( Phattarakorn Muksrinak )
Phattarakorn@slc.ac.th