คณะจิตวิทยา


ดร.ภัทรกร มุขศรีนาค ( Phattarakorn Muksrinak )
Phattarakorn@slc.ac.th

ผลงานมากกว่า 5 ปีย้อนหลัง


ชื่อบทความ
ประเภท
ปีที่ตีพิมพ์

ชื่อโครงการวิจัย
วันที่อนุมัติ
ไม่มีข้อมูล

27 ก.ค. 2558
5 ปี 10 เดือน 22 วัน