คณะพยาบาลศาสตร์


อาจารย์ ศรีประพร (เซอร์เทแรส เบเนดิกต์) ไชยดวง ( Sripraphon (Sr.Therese Benedicte) Chaiduang )
therese.b@slc.ac.th


01 มิ.ย. 2564
3 ปี 1 เดือน 10 วัน