ทุนวิจัย

รายละเอียด

อำนาจในการทำนายของการอบรมเลี้ยงดูและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองและชนบทที่มีต่อลักษณะบุคลิกภาพของนักศึกษาวิชาเอกจิตวิทยาไทยและออสเตรเลีย
คณะจิตวิทยา
ดร.สมชาย เตียวกุล (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา
Dr.Jeremy Mark Rubin (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
Dr.Stefania Paolini (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
มี
09 ก.พ. 2553
มี