คลังบทความ

รายละเอียด

อำนาจในการทำนายของการอบรมเลี้ยงดูและการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลในเมือง และชนบทที่มีต่อลักษณะบุคลิกภาพของนักศึกษาวิชาเอกจิตวิทยาไทยและออสเตรเลีย

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะจิตวิทยา
คุณสเตฟาเนีย เพาโอลินี (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ดร.สมชาย เตียวกุล (ผู้เขียนร่วม)
คณะจิตวิทยา
คุณเจอเรมี่ มาร์ค รูบิน (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558
2558
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ