สำนักวิชาศึกษาทั่วไป


อาจารย์ วฤณดา (เซอร์ชานแนต) กาญจนทรางกูร ( Wareunada (Sr.Jeannette) Ganjanatarangkoon )
jeannette@slc.ac.th

ผลงานมากกว่า 5 ปีย้อนหลัง


ชื่อบทความ
ประเภท
ปีที่ตีพิมพ์
ไม่มีข้อมูล

ชื่อโครงการวิจัย
วันที่อนุมัติ
ไม่มีข้อมูล

01 มิ.ย. 2541
23 ปี 0 เดือน 19 วัน