คณะกายภาพบำบัด


อาจารย์ สุกัญญา กรีอินทอง ( Sukanya Kreeinthong )
sukanya@slc.ac.th