คณะกายภาพบำบัด


อาจารย์ ทศพร สุดใจ ( Tossaporn Sudjai )
tossaporn@slc.ac.th