ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลของการออกกำลังกายด้วยยางในรถจักรยานร่วมกับรำวงย้อนยุคต่อสมรรถภาพทางกายและการทรงตัวในผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง
อาจารย์สรายุธ มงคล (ประธานโครงการ)
คณะกายภาพบำบัด
อาจารย์กนกทิพย์ สว่างใจธรรม (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
อาจารย์เบญจมาภรณ์ หาญเจริญกุล (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
อาจารย์อรณิช วิมลรัตน์ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
01 พ.ย. 2556
ไม่มี