คลังบทความ

รายละเอียด

Comparison of blood pressure and blood glucose level among elderly with non-communicable disease

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
Ni Putu Wulan Purnama Sari (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่ระบุ
International Journal of Public Health Science (IJPHS) Vol. 8, No. 2, June 2019, pp. 246~253
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ