คลังบทความ

รายละเอียด

The Perception for Good Death of Community Dwelling Japanese and Thailand respondents

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
Michiyo Ando (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์
Mitsunori Miyashita (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์

อื่นๆ
Asian/Pacific Island Nursing Journal, Vol. 1, Iss. 3 (2016), Art. 4
2559
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ