คลังบทความ

รายละเอียด

Preservice teachers' work stress, self-efficacy, and occupational commitment in four countries

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
Robert Klassen (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
Elaine Wilson (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
Angela F. Y. Siu (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
Wanwisa Hannok (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
Marina W. Wong (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ดร.นงคราญ วงษ์ศรี (ผู้เขียนร่วม)
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
Chaleosri Pibulchol (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
Yanisa Buranachaitavee (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
Anchalee Jansem (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
European Journal of Psychology of Education (December 2013), Volume 28, Issue 4, pp. 1289-1309
2556
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ