คลังบทความ

รายละเอียด

Comparison of attitudes towards meditation healing exercise between the elderly living with chronic illness in Bangkok and Surabaya

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณNi Putu Wulan Purnama Sari (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Jurnal Ners ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน 2561 หน้า 57 - 63
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ