สำนักวิชาศึกษาทั่วไป


อาจารย์ มโนวุธ จิรดิลก ( Manowut Jiradilok )
Manowut@slc.ac.th

ผลงานมากกว่า 5 ปีย้อนหลัง


ไม่มีข้อมูล

ชื่อโครงการวิจัย
วันที่อนุมัติ
ไม่มีข้อมูล

18 ก.ค. 2565
1 ปี 9 เดือน 5 วัน