คลังบทความ

รายละเอียด

การเปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจและการขยายตัวของทรวงอกระหว่างคนอ้วนระดับที่ 1 และน้ำหนักตัวปกติเพศหญิง

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ผศ.สรายุธ มงคล (ผู้เขียนหลัก)
คณะกายภาพบำบัด
อาจารย์ดวงฤดี ถาวร (ผู้เขียนร่วม)
คณะกายภาพบำบัด

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
Journal of Associated Medical Sciences Vol. 50 No. 3 September 2017 หน้า 378 - 384
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ