คลังบทความ

รายละเอียด

Adherence of Participation in the Colorectal Cancer Screening Program: Five-Year Follow-up

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ดร.กรรณิการ์ ศุภชัย (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
Bunchorn Siripongpreeda (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
Kamonwan Soonklang (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
Napatsawan O-Pad (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
Kanlayanee Krohkaew (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
Chanisara Suebwongdit (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
Suchada Panaiem (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
Kasiruk Wittayasak (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

อื่นๆ
JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND Volume 104, No. 7 JULY 2021 (SUPPL. 2) p. 45-49
2564
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ