คลังบทความ

รายละเอียด

Musculoskeletal impairment and factors associated with knee pain in rice farmers

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ดร.อุษา ครุครรชิต (ผู้เขียนหลัก)
คณะกายภาพบำบัด
อาจารย์มานิดา สว่างเนตร (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
Rose Boucaut (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์อรวรรณ บุราณรักษ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

อื่นๆ
The Journal of Physical Therapy Science;28:4 (April 2016)
2559
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ