คลังบทความ

รายละเอียด

Effect of Time of Day and Treadmill Running on the Vertical Spinal Creep Response

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์อุษา ครุครรชิต (ผู้เขียนหลัก)
คณะกายภาพบำบัด
อาจารย์รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์มานิดา สว่างเนตร (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์มณเฑียร พันธุเมธากุล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

Proceeding ระดับนานาชาติ
Full proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics AHFE 2014, Krakow, Poland 19-23 July 2014
2557
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ