คลังบทความ

รายละเอียด

Light and Electron Microscopic Studies of the Structural Damages of Acanthamoeba Cysts by Pouzolzia indica Methanolic Extract Fraction 4 Solution.

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
Jantima Roongruangchai (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
อาจารย์ทิชพร สุขเกื้อ (ผู้เขียนร่วม)
คณะกายภาพบำบัด
Tanawan Kummalue (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
Kosol Roongruangchai (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสาร Siriraj Med J: 64 (Suppl 1) January-February 2012, S68-S71.
2555
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ