คลังบทความ

รายละเอียด

ชีวกลศาสตร์สำหรับกายภาพบำบัด

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
ตำรา / หนังสือ / คู่มือ
-
ดร.ผกาวลี พุ่มสุทัศน์ (ผู้เขียนหลัก)
คณะกายภาพบำบัด

ตำรา / หนังสือ ที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
เผยแพร่ปี 2554
2554
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ