คลังบทความ

รายละเอียด

Several Fractions of Pouzolzia indica Methanolic Extract were Lethal to the Acanthamoeba cyst : in vitro study

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
Kosol Roongruangchai (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
Tanawan Kummalue (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์ทิชพร สุขเกื้อ (ผู้เขียนร่วม)
คณะกายภาพบำบัด
Jantima Roongruangchai (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสารศิริราช ปีที่ 61 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552
2552
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ