คลังบทความ

รายละเอียด

ไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
สิ่งประดิษฐ์
-
คณะกายภาพบำบัด
คุณพิชญา มัดหา (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณกิตติกา โคตรคำ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณธเนศ ยิ้มตระกูล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณธีราธร เทวรุ่งสัจจา (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

อนุสิทธิบัตร
ได้รับการรับรองอนุสิทธิบัตร เลขที่ 20889 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
2566
03 ก.พ. 2566
01 เม.ย. 2570
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ