คลังบทความ

รายละเอียด

สติและกิจกรรมการฝึกสติในเด็ก : MINDFULNESS AND MINDFULNESS ACTIVITIES IN CHILDREN

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
คณะจิตวิทยา

Proceeding ระดับชาติ
Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยประยุกต์ “นวัตกรรมเปลี่ยนโลก” มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 25 มีนาคม 2565 หน้า 491 - 501
2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ