คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายเจ็ดนาทีต่อเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายในคนอ้วนเพศหญิง

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ผศ.สรายุธ มงคล (ผู้เขียนหลัก)
คณะกายภาพบำบัด
คุณพัสวี ห่านสุวรรณากร (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณสุวัจนี มิคผล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณกมลชนก ศิวะกฤษณะกุล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

อื่นๆ
ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 หน้า 75 - 82
2562
01 ม.ค. 2562
28 ก.พ. 2562
ครบ
ไม่ระบุ