คลังบทความ

รายละเอียด

การเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องระหว่างการอภิบาลแบบบรรเทาใจกับการปรึกษาทางจิตวิทยา ในโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จังหวัดนครราชสีมา

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณปุณยนุต คนพูดเพราะ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ดร.สมชาย เตียวกุล (ผู้เขียนร่วม)
คณะจิตวิทยา

อื่นๆ
วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 หน้า 211 - 222
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ