คลังบทความ

รายละเอียด

Effects of a Self-Efficacy Promoting Program on Village Health Volunteers' Knowledge and Perceived Self-Efficacy for Dementia Screening in Older Persons: A Case Study at Sakon Nakhon Province

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
Patcharin Wongsida (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์
Phachongchit Kraithaworn (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
Porntip Malathum (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
The Bangkok Medical Journal Vol. 15, No.1; February 2019 หน้า 57 - 62
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ