คลังบทความ

รายละเอียด

Musculoskeletal disorder and pain associated with smartphone use: A systematic review of biomechanical evidence

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณAitthanatt Chachris Eitivipart (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะกายภาพบำบัด
ดร.Lucy Redhead (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Hong Kong Physiotherapy Journal ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 หน้า 1 - 14
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ