คณะพยาบาลศาสตร์


อาจารย์ กาญจนา ปัญญาเพ็ชร์ ( Kanjana Punyapet )
kanjana@slc.ac.th