คณะพยาบาลศาสตร์


อาจารย์ นัชพร ฤทธาปัญญา ( Nutchaporn Ritthapanya )
nantana@slc.ac.th