คลังบทความ

รายละเอียด

The Effectiveness of the Model for Assessing the Critical Thinking Ability of Nursing Student, Private Nursing Institutes in Thailand  

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ดร.สุวรรณี ลออปักษิณ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

อื่นๆ
Poster presentation ในงาน EAFONS 9th ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ (มี.ค. 2549)
2549
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ครบ
ไม่ระบุ