คลังบทความ

รายละเอียด

ประสิทธิภาพการดูแลตนเองโดยใช้โปรแกรมธรรมชาติบำบัดส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งพาอินสุลินที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

อื่นๆ
Oral presentation ณ ประเทศสิงคโปร์ (12-14 ก.ค. 2549) 6th Asia Pacific Nurse Convention
2549
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ครบ
ไม่ระบุ