คลังบทความ

รายละเอียด

การจัดบริการดูแลแบบประคับประคองปฐมภูมิในไทยและบาหลี อินโดนีเซีย

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์
อิ เคตุส สุวาจนา (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557
2557
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ