คลังบทความ

รายละเอียด

การพยาบาลแบบประคับประคองในชุมชน: คุณภาพการดูแลจนถึงวาระท้ายของชีวิต

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
ตำรา / หนังสือ / คู่มือ
-
คณะพยาบาลศาสตร์

ตำรา / หนังสือ ที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
พิมพ์ครั้งแรกเดือนกรกฎาคม 2560
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ